Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Pb 808 Sentrum
0104 Oslo

Besøksadresse:

Pb 808 Sentrum 
0104 Oslo

Telefon:
995 74 739/413 38 916
Hjemmeside:

Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) er en landsdekkende pasientforening for personer med Crohns sykdom og ulcerøs kolitt (IBD), Irritabel tarmsyndrom (IBS) og andre fordøyelsesrelaterte sykdommer.

Funksjonshemning

 Hva gjør vi i LMF Norge?

• Vi driver likepersonsarbeid for pasientgruppene
• Vi utgir kvalitetssikret informasjon i vårt eget medlemsblad, på web og sosiale medier
• Vi har egne tilbud til ungdom og familier som har barn med en fordøyelsessykdom
• Vi bidrar økonomisk i forskningen på fordøyelsessykdommer
• Vi jobber politisk for å fremme medlemmenes interesser gjennom Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Unge funksjonshemmede
• Vi samarbeider med over 30 land gjennom European Federation of Crohns & Colitis Associations (EFCCA)

Å jobbe med LMF preges av humør, glede og vennskapelighet!

 Du kan lese mer i LMFs info brosjyre:

https://issuu.com/lmfnorge/docs/lmf_210317_js_brosjyre?e=33774162/62770511

Om diagnosene:

https://www.lmfnorge.no/Magesmerter/Diagnoser

https://www.lmfnorge.no/Magesmerter/Diagnoser/Ulceroes-kolitt

https://www.lmfnorge.no/Magesmerter/Diagnoser/IBS

https://www.lmfnorge.no/lmfnorge.no/Diagnoser/Gastroparese

https://www.lmfnorge.no/Magesmerter/Diagnoser/Andre-diagnoser

https://www.lmfnorge.no/Magesmerter/Stomi-og-bekkenreservoar

Organisasjonen

LMF ble stiftet av gastroleger i 1987, og senere overdratt til pasienter. I dag er LMF en forening som driftes av og for pasienter og deres pårørende. Foreningen har 4000 medlemmer og 160 frivillige, fordelt på 13 lokallag i alle landsdeler.

LMF har en rekke medlemsrettede tiltak, og er den pasientforeningen blant foreninger for kroniske sykdommer som har vokst mest i Norge de siste 20 årene