Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Norges Døveforbund

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Grensen 9
0159 Oslo

Besøksadresse:

Grensen 9
0159 Oslo

Telefon:
23 31 06 30
Telefax:
23 31 06 50
Hjemmeside:

NDF er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon, som arbeider for å bedre døves og tunghørtes situasjon på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full samfunnsmessig likestilling.

NDF er primært tegnspråkbrukernes organisasjon og arbeider for å styrke tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet.

Teksttelefon: 23 31 06 40

Funksjonshemning

Medisinsk sett er det få som er helt døve i Norge. De fleste døve har en hørselsrest som utnyttes ved høreapparat, cochleaimplantat og annet hørselsteknisk utstyr. Men selv med en hørselsrest vil man ofte høre for dårlig til å fungere i en talespråklig gruppe, der ulik støy i omgivelsene er dagligdags. Derfor er norsk tegnspråk primærspråk til medlemmene i NDF. Det er et rent gestuelt og visuelt språk og du kan uttrykke det samme på norsk tegnspråk som på et hvilket som helst annet språk.

Tegnspråk er ikke internasjonalt. Hvert land har sitt nasjonale tegnspråk, derfor betegnelsen norsk tegnspråk – et språk som innlemmes i den felles norske Språkloven. Døve er en nasjonal språklig minoritetsgruppe. Der alle bruker norsk tegnspråk er ikke døve funksjonshemmet. Det er ca 20.000 tegnspråkbrukere i Norge, norsk tegnspråk er derfor et at av de største minoritetsspråkene i landet.

Når døve og hørende som ikke kan norsk tegnspråk møtes blir begge parter funksjonshemmet. Det er derfor bygget opp en tolketjeneste under Nav Hjelpemiddelsentraler for å sikre en trygg kommunikasjon.

Norges Døveforbund arbeider for et tilgjengelig samfunn der all informasjon som blir gitt på talespråk også blir gitt som tekst eller på tegnspråk. Eksempler på dette er teksting av kinofilmer, teksting og tolking av tv-programmer, visuell informasjon på offentlige transporttjenester, tegnspråktolking av åpne møter osv.

Organisasjonen

 Norges Døveforbund har opprettet enhetene:

  • Ål folkehøyskole og kurssenter for døve, Hallingdal, som driver folkehøyskole der hørende er inkludert med døve elever – og en rekke kurs i norsk tegnspråk, foreldrekurs og andre typer kurs.
  • Døves Media, Oslo, som produserer tegnspråklige tv-programmer for NRK. I tillegg produseres det en rekke programmer for nett-tv, og bedriften påtar seg oppdrag for næringsliv- og organisasjoner.
  • Teater Manu, Oslo, som er et profesjonelt turneteater som spiller på norsk tegnspråk, men der replikkene blir fremført også på norsk talespråk, det ikke-tegnspråklige publikum inkluderes. 

NDF er medlem av Døves Nordiske Råd (DNR), Europeisk Union for døve (EUD) og Verdensforbundet for døve (WFD) og har et nært samarbeid spesielt med de nordiske landene.