Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose

Kontaktinformasjon

Postadresse:

c/o Wenche Kristin Røkenes

Ikjefjord

5962 Bjordal

Besøksadresse:

c/o Wenche Kristin Røkenes

Ikjefjord

5962 Bjordal

Telefon:
958 10 155
E-post:
Hjemmeside:

Norsk Forening for Tuberøs Sklerose har som formål å utøve en rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som har Tuberøs Sklerose og deres familier.

Funksjonshemning

Tuberøs Sklerose (epiloia) er en arvelig tilstand hvor hovedsympomene er epileptiske anfall, hudforandringer, syster i nyrene, godartede svulster og forkalkninger i hjernen, samt psykisk utviklingshemning. 

Ett eller flere symptomer kan mangle. De vanligste symptomene er epileptiske anfall og hudforandringer. Ca halvparten er psykisk utviklingshemmede i varierende grad. Noen har også autisme.

I Norge er det registrert ca 250 pasienter og forekomsten er ca. 1:6000 - 7000.

Organisasjonen

Foreningens formål er: 

  • Å utøve en rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle som har Tuberøs Sklerose og deres familier.
  • Å spre kunnskap om sykdommen til sykehus, fagpersoner innen helse- og sosialtjenesten, barnehage, skole og arbeidsformidling.
  • Å øke myndighetenes kjennskap til Tuberøs Sklerose-gruppens spesielle problemer.
  • Å aktivt samarbeide med kompetansesenteret for Tuberøs Sklerose.

Organisasjonen har utgitt informasjonsmateriell, både i form av brosjyrer og video.

Foreningen arrangerer kurs i samarbeid med kompetansesenteret for Tuberøs Sklerose, og samlinger hvor de enkelte familier kan utveksle erfaringer.

Likemannsarbeid er en viktig del av foreningens arbeid.

Det arbeides for å styrke kontakten mellom kompetansesenteret, eksterne fagmiljøer og medlemmene. Et fagråd bestående av nevrolog, genetiker og foreldre tilknyttet andre relevante yrkesgrupper er tilknyttet foreningen.