Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Norsk Interesseforening for Kortvokste

Kontaktinformasjon

Postadresse:

c/o Åsne Hanto

Hennumbråtan 1

3409 Tranby

Besøksadresse:

c/o Åsne Hanto

Hennumbråtan 1

3409 Tranby

Telefon:
Hjemmeside:

NIK ble stiftet november 1983. Foreningen er åpen for kortvokste, samt foreldre, søsken og barn til kortvokste. Andre kan delta som støttemedlemmer.

Funksjonshemning

Kortvokste er en sammensatt gruppe, men hyppigst representert er achondroplasi og hypochondroplasi. Det kan være flere årsaker til nedsatt vekst - skjelettsykdommer, stoffskiftesykdommer og hormonsvikt.

En regner med at det finnes over 150 ulike diagnoser som medfører kortvoksthet, og at det i Norge er ca 500 personer med diagnosen kortvokst.

Organisasjonen

Et fagråd er knyttet til foreningen. Fagrådets oppgaver er å gi generelle råd til medlemmene, være et kontaktforum for NIK til informasjon om medisinsk nyvinning og samfunnsutvikling, levere artikler til NIK-Posten om aktuelle tema er av særlig interesse for medlemmene. Gjennom NIK kan kortvokste og deres familier bli kjent med hverandre. Her kan man få hjelp og støtte. 

Foreningens formål er å: 

  • Arbeide for bedre levevilkår for kortvokste, både sosialt og økonomisk.
  • Utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet til alle kortvokste og deres familier.
  • Spre kunnskap om kortvoksthet til sykehus og andre behandlende institusjoner.
  • Arbeide for at myndighetene skal få kjennskap til de kortvokstes spesielle problemer.

Foreningen arrangerer møter og seminarer. Det er gitt ut en informasjonsfolder om foreningen, samt brosjyren Kortvokst som tar for seg sosiale og medisinske forhold rundt det å være kortvokst.

Foreningen er en av smågruppene som er knyttet til TRS-senteret. Vi har vært sterkt engasjert for å få tilbudene til våre medlemmer best mulige.