Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Norsk Tourette Forening

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Frankendalsveien 97
3274 Larvik

Besøksadresse:

Frankendalsveien 97 
3274 Larvik

Telefon:
413 29 776

Norsk Tourette Forening arbeider for at alle med TS skal få stilt den riktige diagnosen så tidlig som mulig. Foreningen hjelper til med å løse problemene i familien, skole og samfunnet, og støtter alle med TS og deres pårørende.

Funksjonshemning

Tourettes syndrom (TS) er en genetisk, nevrobiologisk tilstand.

Diagnosekriterier: 

 • motoriske tics (minst to)
 • vokale tics (minst ett)
 • ticsene har vart i mer enn ett år uten opphold i mer enn 2/3 måneder
 • debut før 18 års alder
 • andre nevrologiske sykdommer er utelukket

Hovedtrekk ved Tourettes syndrom: 

 • Ufrivillige bevegelser som kalles motoriske tics
 • Ufrivillige lyder som kalles vokale tics

De første symptomene er oftest tics i ansiktet, f. eks. overdreven blunking eller grimaser. Ticsene flytter seg gjerne til halsen, skuldrene, overkroppen og resten av kroppen. De vokale tics kommer vanligvis senere enn de motoriske. Symptomene kan starte allerede i spedbarnsalder, men det vanligste er rundt sjuårsalderen. Tourettes syndrom vedvarer i større eller mindre grad livet ut. 

Det er typisk at et symptom avløses av et annet og øker eller minsker i styrke i perioder. Symptomene kan undertrykkes kortvarig, og er ofte kraftigere hjemme enn på skolen/ arbeidsplassen. Symptomene kan øke eller minske både i anspente og avslappede situasjoner. 

Tilleggsvansker: 
Minst 50 % av de som har Tourettes syndrom har også ADHD. Ca. 30% har tvangstanker og tvangshandlinger.

Andre tilleggsvansker kan være: 

 • aggressivitet
 • angst
 • depresjon
 • selvskadende atferd
 • lærevansker

Forekomst: ca. 0,5 %

Organisasjonen

Siden Tourettes syndrom er så lite kjent, er en av de viktigste oppgavene for foreningen informasjon til det medisinske, psykologiske, pedagogiske og sosiale fagapparatet.