Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Norges Blindeforbund

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Pb 5900 Majorstuen
0308 Oslo

Besøksadresse:

Sporveisgaten 10
0308 Oslo

Telefon:
23 21 50 00
Telefax:
23 21 50 72

Norges Blindeforbund skal kjempe for samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte, og andre grupper av funksjonshemmede. Påvirkning av politiske myndigheter og andre beslutningstakere er viktig for å nå dette målet.

Funksjonshemning

Noen er født blinde, noen blir forulykket, mens andre lider av øyesykdommer som gjør dem gradvis svaksynt eller blind. De fleste av Blindeforbundets medlemmer er sterkt svaksynte. 

Det er seks hoveddiagnoser som gjør at mennesker mister synet, helt eller delvis:

- Aldersrelatert macula degenerasjon (svekket skarpsyn/forkalkninger) er en netthinnesykdom og den mest vanlige grunnen til at mennesker over 50 år blir sterkt synshemmet. 

- Glaukom (grønn stær) oppstår når tykket inni øyet blir for høyt og synsnerven blir skadet. Mange har glaukom uten å vite det. 

- Diabetes retinopati er sykdom i øyets netthinne som følge av diabetes. Diabetes er den viktigste enkeltårsaken til at mennesker i yrkesaktiv alder i vesten mister synet. 

- Synsforstyrrelser etter hjerneslag rammer over 60 prosent av de som får et slag. Problemene er sammensatte, men synsfeltutfall er det mest vanlige. 

- Retinitis pigmentosa (kikkertsyn) er en netthinnesykdom som fører til innsnevret synsfelt/blindhet, og blant de hyppigste årsaker til alvorlig nedsatt syn blant barn/yngre voksne.

- Katarakt (grå stær) er en folkesykdom som gir tåkesyn, blendingsproblemer og dobbeltsyn. Ubehandlet gir"stæren" store problemer i hverdagen. 

Det er om lag 130 000 synshemmede i Norge hvor ca. 1000 er helt blinde.

Organisasjonen

I Blindeforbundets styrende organer skal det alltid være flertall av synshemmede.

Norges Blindeforbund skal nå alle som får nedsatt syn, med tilbud om hjelp og oppfølging. Blindeforbundet har en rekke servicetiltak: førerhundopplæring, sommerleirer for barn/unge, likemannskorps, rehabiliteringskurs for nye synshemmede og magasiner i punkt og på lyd.

Blindeforbundet driver tre sentre for synsrehabilitering. Et senter i Evenes i Nordland, et senter på Askøy utenfor Bergen og ett senter i Hurdal i Akershus. I tillegg driver Blindeforbundet Hønen gård bo- og mestringssenter i Hønefoss. Det er et botilbud for synshemmede i yrkesaktiv alder med behov for tilrettelagte og døgnbaserte tjenester.

Blindeforbundet eier også datterselskapene Adaptor hjelpemidler og Adaptor arbeid, samt førerhundskolen Veiviseren AS, i tillegg til Norges Blindeforbunds egen førerhundskole.