Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

NORILCO - Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Pb 78 Sentrum
0101 Oslo

Besøksadresse:

Kongens gate 6
0153 Oslo

Telefon:
02013
E-post:
Hjemmeside:

NORILCOs formål er å ivareta interesser for stomi-, reservoaropererte og mage- og tarmkreftrammede, og for personer med sykdommer som kan føre til stomi- og reservoaroperasjon og mage- eller tarmkreft.

Funksjonshemning

NORILCO er en landsdekkende organisasjon for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft. Foreningen har fokus på rettigheter og omsorg for pasienter og deres pårørende, og jobber aktivt med å påvirke myndighetene for en økt satsing på forebygging, forskning og diagnostikk. 

Dette søkes gjennomført ved å:

  • Drive opplysende og veiledende virksomhet
  • Drive likepersonstjeneste
  • Fremme krav på service fra helseinstitusjoner, apotek, bandasjister og myndigheter til fordel for personer med stomi, reservoar eller mage- og tarmkreft
  • Søke kontakt og samarbeide med helsepersonell
  • Utgi medlemsblad
  • Samarbeide med andre funksjonshemmedes organisasjoner
  • Samarbeide internasjonalt for å bedre stomi- og reservoaroperertes interesser

Organisasjonen

Foreningen ble stiftet 24. april 1971. 

Vår grunntanke er at personer som har tilpasset seg en utfordrende hverdag har gjort seg erfaringer som kan være til hjelp for andre i en lignende situasjon. 

Som medlem i NORILCO har du mange fordeler. NORILCOs mange distriktsavdelinger tilbyr lokale medlemsaktiviteter som informasjonskvelder, kurs og turer, og du får tilsendt organisasjonens medlemsblad 6 ganger i året.

NORILCOs ungdom er en egen organisasjon for medlemmer fra 15 til 35 år, som arrangerer lokale medlemsaktiviteter og nasjonale leirer. NORILCO arrangerer dessuten egne samlinger for medlemmer som er 35+, og for barn opp til 18 år og deres foreldre og søsken.