Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Norsk Lymfødem- og lipødemforbund

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Postboks 3, Årstad

5829 Bergen

Telefon:
230 54 577
Hjemmeside:

Norsk Lymfødem- og Lipødemforbund har som målsetning å utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem og deres familier. 

Funksjonshemning

Lymfødem er en kronisk sykdom som gir hevelse (væskeansamling) i armer eller ben. Andre deler av kroppen kan også rammes.

Primær lymfødem
Lymfødemet er medfødt, oppdages noen ganger ved fødsel, oftest i tenårene. Av ukjente årsaker fungerer ikke lymfesystemet tilfredsstillende, og dette gjør at det blir opphoping av ekstra proteinrik vevsvæske i de deler av kroppen der lymfesystemet ikke fungerer. Resultatet er store hevelser, oftest i bein eller arm.

Sekundær lymfødem
Lymfødem som oppstår etter skade på lymfesystemet, ofte etter en kreftoperasjon /strålebehandling. Behandling for brystkreft, underlivskreft, urologisk kreft og øre-, nese- og halskreft er de kreftformene hvor lymfødemutvikling oftest er en bivirkning. I noen tilfeller kan lymfødem oppstå etter andre operasjoner eller etter en skade/ulykke.

På landsbasis anslår man at ca. 8 - 10.000 mennesker har lymfødem.

Organisasjonen

Foreningen skal arbeide for at personer med lymfødem får samme muligheter til livskvalitet som andre, søke å påvirke helsemyndigheter og politikere for derved å bidra til best mulig behandling og økt satsing på dette fagområdet, arbeide for å spre kunnskap om lymfødem og kjennskap til konsekvensene av sykdommen blant politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt, samt medvirke til å bedre mulighetene for behandling og diagnostikk.

Medlemsbladet Lymfeposten utgis fire ganger i året. Foreningen har 7 telefonlikemenn som gir informasjon og støtte til lymfødemikere. Informasjon finnes også på www.nllf.no, der foreningen har et diskusjonssted, LymfeForum.

I tillegg gis det ut en informasjonsbrosjyre: "Hva er lymfødem? Hvem kan hjelpe deg?".

Norsk Lymfødem- og Lipødemforbund arrangerer årlig behandlingsopphold i syden.