Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Personskadeforbundet LTN

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Hausmanns gate 19
0182 Oslo  

Besøksadresse:

Hausmanns gate 19 
0182 Oslo

Telefon:
22 35 71 00

Personskadeforbundet LTN er partipolitisk uavhengig og arbeider for å støtte alle dem som rammes av trafikkulykker eller andre ulykker, både de skadde selv, de pårørende og de etterlatte.

Funksjonshemning

De fleste av våre medlemmer er skadet ved trafikkulykker. Dette omfatter også arbeids-, yrkes,- og fritidsskader. 

Et økende antall medlemmer har nakkeslengskade som diagnose, eller de har fått denne skaden som en del av skadebildet, ofte etter påkjørsel bakfra

Organisasjonen

Forbundet ønsker at samfunnet skal yte dem som rammes av en ulykke rettferdighet og bedre livsvilkår. LTN samarbeider med flere organisasjoner for å styrke det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet, for å få ned ulykkestallene. Ulykkestallene er for høye. Hvert år drepes det nær 350 mennesker og nesten 50.000 skades. Mange svært alvorlig. 

LTN gir erfaringshjelp som ikke bare er rettet mot egne medlemmer, men også mot myndigheter, forsikringsselskaper og de skaddes arbeidsgivere. Et annet viktig arbeidsfelt er sorghjelp til både pårørende og etterlatte. I medlemsbladet

Trafikkskaddes magasin prøver vi å bringe stoff om alt som kan ha betydning for det enkelte medlem, samtidig som vi ønsker å opplyse almenheten om trafikkskaddes problemer. Som medlem i LTN er du med på å trygge din egen og din families fremtid - også om du i dag ikke er direkte berørt av noen ulykke