Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Prostatakreftforeningen (PROFO)

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Wergelandsveien 1-3

0167 Oslo

Besøksadresse:

Wergelandsveien 1-3

0167 Oslo

Telefon:
22 20 03 90 og 02606
Hjemmeside:

Prostatakreftforeningen (PROFO) er en brukerorganisasjon for personer som er eller har vært rammet av prostatakreft.

Funksjonshemning

Prostatakreft rammer mer enn 4000 personer i Norge årlig og er således den største enkeltdiagnosen når det gjelder kreft hos menn. Det å få prostatakreft er knyttet til mange tabuer og det er fortsatt lite fokus på denne sykdommen når vi sammenligner med andre kreftformer.

For mange som rammes av denne krefttypen innebærer det tap av manndom og dette medfører ofte depresjon og maktesløshet. Menn som rammes av prostatakreft blir stilt overfor vanskelige valg i forhold til behandling og de seinplager som dette fører med seg, som impotens, inkontinens, tap av selvbilde med mer.

Organisasjonen

Prostatakreftforeningen (PROFO), er en landsdekkende interesseforening for pasienter som har eller har hatt prostatakreft, deres familier og nærmeste, helsepersonell og andre med interesse for prostatakreft. Organisasjonen er tilsluttet Kreftforeningen.

Formålet vårt er å ivareta prostatakreftpasienters interesser blant annet ved å drive opplysende virksomhet, drive likmannsarbeid, utvikle/skolere tillitsvalgte, utgi medlemsblad og fremme pasientgruppens rettigheter overfor helseapparaet og de politiske myndigheter.

PROFO er en ung organisasjon. Den ble stiftet i mai 2003, men har allerede organisert drøye 2650 pasienter og deres pårørende. Prostatakreftforeningen er organisert med et hovedstyre bestående av tillitsvalgte fra de fem helseregionene. Så langt er det etablert 26 lokallag for å ivareta behovet i lokalmiljøet over det ganske land.