Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Ryggforeningen i Norge

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Postboks 9612 Fjellhagen
3065 Drammen

Besøksadresse:

Austadveien 34

3043 Drammen

Telefon:
69 26 87 00
Hjemmeside:

Ryggforeningen i Norge er en forening for personer med ryggproblemer, fagfolk, pårørende og andre interesserte.

Funksjonshemning

Ryggpasienter er funksjonshemmet først og fremst på grunn av smerter i ryggen. Foruten ryggsmerter er mange også plaget med smerter i hofte-/ bekkenparti og i beina. Disse plagene kan være mer eller mindre kroniske og føre til problemer med å sitte, stå, løfte, bære og bøye seg. Søvnforstyrrelser, kraftløshet i beina, pareser og utpreget tretthet kan også forekomme. 

Ryggproblemer av varierende grad er svært utbredt i befolkningen, og hele 42 327 er personer (tall fra 2005) med uføreytelser på grunn av rygglidelser. I tillegg kommer 2840 personer med tidsbegrensede uførhetsytelser. De fleste rygglidende sliter med: isjias, lumbago, skiveproblemer, slitasje, skjevheter, feilbelastninger og instabilitet. 

Folkesykdom
Ryggproblemer er en av våre store folkesykdommer. Dette til tross har rygglidelser i alle år vært et lavt prioritert område innen medisin, og det råder stor usikkerhet med hensyn til sykdomsårsaker, diagnostikk og behandling. 

Blant annet derfor har ryggpasienter problemer med å møte forståelse, både innenfor helsevesenet, trygdevesenet, arbeidsliv og privativ. Mange er avhengig av et sted å legge seg ned for å avlaste ryggen, og siden samfunnet i svært liten grad er tilpasset mennesker med slike behov, medfører rygglidelser ofte sosial isolasjon og liten bevegelsesfrihet.

Organisasjonen

Foreningens hovedarbeidsområder er: 

 • Arbeide for å bedre situasjonen for alle med ryggproblemer.
 • Arbeide for å forebygge rygglidelser.
 • Arbeide for en kortere behandlingstid for ryggpasienter.
 • Arbeide for bedret opplæring av fagfolk over hele landet.
 • Arbeide for øket forskning rundt forebygging og behandling av belastningsrelaterte og degenerative rygglidelser.
 • Være et informasjonssenter for ryggpasienter og pårørende.
 • Være et forum for utveksling av erfaringer og synspunkter mellom fagfolk og pasienter.
 • Påvirke myndigheter og fagmiljø for en bedret forståelse for ryggpasienters problemer.

Aktiviteter 

 • Likemannsarbeid , med samtalen som et sentralt element, men også på Internett.
 • Betjene Ryggtelefonen/mail: 23 05 45 60, ryggforeningen@ryggforeningen.no ryggforeningens sentrale informasjonstelefon, arrangere faglige og sosiale sammenkomster både lokalt og sentralt.
 • Tilby oppdatert informasjon gjennom medlems bladet "Ryggstøtten" og på vår hjemmeside på www.ryggforeningen.no