Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Søvnforeningen

Kontaktinformasjon

Postadresse:

Solheimvn. 62 B
1473 Lørenskog 

Besøksadresse:

Solheimvn. 62 B 
1473 Lørenskog

Telefon:
482 80 383

Søvnforeningen er en organisasjon for alle som har en søvnsykdom, for fagfolk, pårørende og andre interesserte.

Funksjonshemning

De mest kjente av hypersomniene er narkolepsi og søvnapné, men vi vil også nevne nattlige myoklonier og søvndrukkenhet.

Narkolepsi er en kronisk sykdom med utspring i sentralnervesystemet. Symptomene, som varierer fra pasient til pasient, er tretthet, uimotståelige søvnanfall, episoder med delvis eller fullstendig svekkelse av musklene ved følelsesmessige påvirkninger (når man ler, blir sint, overrasket eller lei seg), drømmeopplevelser i våken tilstand, hyppige mareritt, manglende evne til å røre seg i overgangen mellom søvn og våken tilstand og automatiske handlinger.

Søvnapné-syndromet (snorkesyken) antas å ramme 1-3% av befolkningen, og kjennetegnes ved gjentatte pustepauser og snorking om natten, hodepine og unormal søvntrang om dagen. Hukommelse og konsentrasjonsevne er ofte dårlig.

Ved obstruktiv søvnapné, som er den mest utbredte, skyldes pustestoppen en mekanisk blokkering i luftveiene, mens pustestoppen ved sentral apné skyldes opphør av pustebevegelser pga forhold i sentralnervesystemet.

Diagnostiseringstiden er ofte svært lang for søvnforstyrrelser, og dette kan skape sekundære symptomer som resulterer i feildiagnoser og psykososiale problemer for både pasient og pårørende.

Tretthetssymptomene blir ikke tatt alvorlig nok av helsevesenet, og mange blir gående med sine plager uten å bli skikkelig undersøkt.

Organisasjonen

Søvnforeningen er en interesseorganisasjon for alle som har en søvnforstyrrelse og deres nærmeste.

Foreningens formål er å spre informasjon om søvnforstyrrelser for å øke forståelsen for disse sykdommene, og for å bedre muligheten for undersøkelse og behandling.

Mange er ensomme med sykdommen og sosiale aktiviteter og likemannsarbeid er derfor en viktig del av foreningens arbeid for å hjelpe medlemmene med problemer av psykisk og sosial art.