Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Brukermedvirkning i NAV

Brukermedvirkning er påvirkningsarbeid

Brukermedvirkning er et viktig virkemiddel i å drive aktivt påvirkningsarbeid overfor instanser som er viktig for brukerne.

I NAV-systemet er derfor brukerutvalgene én vei inn for å gjøre NAV bedre for brukeren.

I organisasjonene sitt påvirkningsarbeid er det avgjørende at det påvirkes i ulike kanaler. Representasjon i brukerutvalgene utelukker ikke annen politisk kontakt.

Det er viktig at kommunikasjon med brukerorganisasjonene ivaretas på forskjellige måter.