Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Publikasjoner

Publikasjoner: Dokumenter og rapporter

 • 28.11.2014

  Herre i eget hus II-2014

  <p>I denne Brelanta-rapporten legger vi fram resultater fra analyser av sentrale egenskaper&nbsp;ved funksjonshemmede under 67 år forstått som brukere av heimebaserte&nbsp;tjenester. Arbeidet er utført på oppdrag fra FFO og er del av rapporteringen fra prosjektet Herre i eget hus ved FFO. Prosjektet er&nbsp;finansiert av Husbanken.</p>
 • 18.06.2014

  Veileder for fylkes-FFOs samarbeid på spesialisthelsetjenestens område

 • 15.05.2014

  FFOs årsberetning 2013

 • 15.05.2014

  Rettighetssenterets årsrapport 2013

 • 09.01.2014

  FFOs program for 2014 - 2015

  <p>FFOs program for perioden 2014 til 2015 ble vedtatt på Kongressen 24. november 2013. Her kan du laste ned programmet i word-format.</p>
 • 09.01.2014

  FFOs program for 2014-2015

  <p>FFOs program for perioden 2014 til 2015 ble vedtatt på Kongressen 24. november 2013. Her kan du laste ned programmet i pdf-format.</p>
 • 08.01.2014

  FFOs vedtekter

  <p>FFOs vedtekter ble sist revidert på Kongressen 24. november 2013. Her kan du laste ned vedtektene i word-format.</p>
 • 08.01.2014

  FFOs vedtekter

  <p>FFOs vedtekter ble sist revidert på Kongressen 24. november 2013. Her kan du laste ned vedtektene i pdf-format.</p>
 • 19.12.2013

  FFOs årsberetning 2012

  <p>Her kan du laste ned FFOs årsberetning for 2012 i pdf-format.</p>
 • 19.12.2013

  FFOs årsberetning for 2012

  <p>Her kan du laste ned FFOs årsberetning for 2012 i word-format.</p>