Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Publikasjoner

Publikasjoner

 • 16.12.2019

  Program test

 • 23.08.2019

  Brukermedvirkning på sjeldenfeltet

  Det å være brukerrepresentant er viktig og nødvendig.
  Viktig fordi du gjennom dette arbeidet vil være med å påvirke
  tilbudet til alle med sjeldne diagnoser. Nødvendig fordi det
  kun er du som sitter på kunnskapen om å leve med en sjelden
  diagnose.

   Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam

 • 06.08.2019

  Alternativrapporten norsk oversettelse

  Alternativrapporten forsideDette er sivilt samfunns rapport til FN om Norges implementering av FNs konvensjon for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Denne samarbeidsrapporten tar for seg alle artiklene i konvensjonen og belyser menneskerettighetsaspektet for funksjonshemmede i Norge. Rapporten inneholder kommentarer og anbefalinger til komiteen. Les mer her.

 • 12.03.2019

  Protokoll Representantskapsmøte

  Her kan du laste ned protokollen fra FFOs Representanskapsmøte 24. november 2018.

 • 12.02.2019

  CRPD skyggerapport 2019 er klar

  En fersk rapport fra funksjonshemmedes organisasjoner dokumenterer omfattende menneskerettighetsbrudd i Norge. Rapporten er nå sendt til FN.

 • 12.03.2019

  Protokoll ekstraordinær kongress 2018

  Her kan du laste ned protokoll fra FFOs ekstraordinære kongress 24. november 2018.

 • 19.11.2018

  Når du representerer FFO

  I dette heftet vil vi derfor fortelle deg om hvilke forventninger og krav vi har til deg – nå som du i FFO-regi skal jobbe for å bedre hverdagen til funksjonshemmede og kronisk syke.

 • 18.06.2018

  Protokoll 2017-01 FFOs Representantskap

  Protokoll 2017-01, møte i FFOs Representantskap, 25.-26. november 2017, Scandic Oslo Airport Hotel

 • 18.06.2018

  Protokoll 2017-01 FFOs kongress

  Protokoll nr. 2017-01 FFOS kongress 2017, 25.-26. november 2017, Scandic Oslo Airport Hotel

 • 07.06.2018

  Årsberetning 2017

  2017 har vært et begivenhetsrikt år for FFO. Vi har jobbet med valgkamp, vunnet frem i mange politiske saker, startet opp arbeid med brukermedvirkningsprosjekt og ansatt fylkessekretærene nasjonalt.

  Se link for hele årsrapporten.