Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Publikasjoner

Publikasjoner

 • 07.06.2018

  Årsberetning 2017

  2017 har vært et begivenhetsrikt år for FFO. Vi har jobbet med valgkamp, vunnet frem i mange politiske saker, startet opp arbeid med brukermedvirkningsprosjekt og ansatt fylkessekretærene nasjonalt.

  Se link for hele årsrapporten. 

 • 13.03.2018

  Etiske retningslinjer for FFO

  Her kan du laste ned Etiske retningslinjer for FFO i word-format

 • 18.09.2017

  FFOs årsberetning 2016

 • 01.02.2017

  Protokoll - Representantskapsmøte

  Her kan du laste ned protokoll fra FFOs representantskapsmøte 26.11.206 i word-format

 • 01.02.2017

  Protokoll - Kongress

  Her kan du laste ned protokoll fra FFOs ekstraordinære kongress 26.11.2016 i word-format

 • 21.11.2016

  CRPD - Rapport til FN-komiteen

  I desember 2015 la sivlit samfunn frem sin rapport til FN-komiteen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 • 06.07.2016

  FFOs årsberetning 2015

 • 21.01.2016

  FFOs program for 2016 - 2017

 • 21.01.2016

  FFOs program 2016-2017

 • 18.09.2015

  FFOs årsberetning 2014