Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Publikasjoner

Publikasjoner

 • 01.02.2017

  Protokoll - Representantskapsmøte

  Her kan du laste ned protokoll fra FFOs representantskapsmøte 26.11.206 i word-format

 • 01.02.2017

  Protokoll - Kongress

  Her kan du laste ned protokoll fra FFOs ekstraordinære kongress 26.11.2016 i word-format

 • 21.11.2016

  CRPD - Rapport til FN-komiteen

  I desember 2015 la sivlit samfunn frem sin rapport til FN-komiteen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. 

 • 06.07.2016

  FFOs årsberetning 2015

 • 21.01.2016

  FFOs program for 2016 - 2017

 • 21.01.2016

  FFOs program 2016-2017

 • 18.09.2015

  FFOs årsberetning 2014

 • 06.05.2015

  Årsberetning 2014

 • 16.03.2015

  Krav til Statsbudsjettet 2016

  Her finner du FFOs krav til Statsbudsjettet for 2016.

 • 28.11.2014

  Herre i eget hus II-2014

  I denne Brelanta-rapporten legger vi fram resultater fra analyser av sentrale egenskaper ved funksjonshemmede under 67 år forstått som brukere av heimebaserte tjenester. Arbeidet er utført på oppdrag fra FFO og er del av rapporteringen fra prosjektet Herre i eget hus ved FFO. Prosjektet er finansiert av Husbanken.