Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Publikasjoner

Publikasjoner

 • 28.11.2014

  Herre i eget hus II-2014

  I denne Brelanta-rapporten legger vi fram resultater fra analyser av sentrale egenskaper ved funksjonshemmede under 67 år forstått som brukere av heimebaserte tjenester. Arbeidet er utført på oppdrag fra FFO og er del av rapporteringen fra prosjektet Herre i eget hus ved FFO. Prosjektet er finansiert av Husbanken.

 • 18.06.2014

  Veileder for fylkes-FFOs samarbeid på spesialisthelsetjenestens område

 • 15.05.2014

  Rettighetssenterets årsrapport 2013

 • 15.05.2014

  FFOs årsberetning 2013

 • 24.02.2014

  Protokoll - Kongress

  Her kan du laste ned protokoll fra FFOs Kongress 2013 (pdf-format).

 • 24.02.2014

  Protokoll - Kongress

  Her kan du laste ned protokoll fra FFOs Kongress 2013 (word-format).

 • 24.02.2014

  Protokoll - Representantskapsmøte

  Her kan du laste ned protokoll fra FFOs Representantskapsmøte 2013 i pdf-format.

 • 24.02.2014

  Protokoll - Representantskapsmøte

  Her kan du laste ned protokoll fra FFOs Representantskapsmøte 2013 i word-format.

 • 19.12.2013

  FFOs årsberetning for 2012

  Her kan du laste ned FFOs årsberetning for 2012 i word-format.

 • 08.01.2014

  FFOs vedtekter

  FFOs vedtekter ble sist revidert på Kongressen 24. november 2013. Her kan du laste ned vedtektene i word-format.