Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Korona-informasjon / Hold deg oppdatert

Korona illustrasjon

Oppdatert informasjon om korona-pandemien og tiltak

For å holde deg orientert om korona-pandemien og hvilke smitteverntiltak som til en hver tid gjelder, anbefaler vi å følge med på  FHI.no og helsenorge.no. Du kan også kontakte helse Norges informasjonstelefon på tlf. 815 55 015 (hverdager 08-18 og helger 10-16).

Spørsmål og bekymringer knyttet til velferdsordninger

Mange funksjonshemmede og kronisk syke er bekymret for om de vil få nødvendig hjelp og assistanse under korona-pandemien. Dersom du har spørsmål om velferdsrettigheter, som eksempelvis kommunale helse- og omsorgstjenester, skole- og utdanning og Nav, kan du ta kontakt med FFOs Rettighetssenter. Telefonen er stengt, men vi svarer på meldinger. Se også NAVs koronaveiviser.

 

Egen nettside om koronavirus og utviklingshemmede 

På initiativ fra Helsedirektoratet har Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse, Stiftelsen SOR og NAKU sammen med Helsedirektoratet utviklet nettsider om personer med utviklingshemming og koronavirusHer finner du informasjon om koronavirus og tjenester til personer med utviklingshemming. Målgruppen er først og fremst ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming, men andre kan ha interesse av informasjonen.

 

Frivillighetens koronalinje 

Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har opprettet en egen koronalinje, etter oppdrag fra Helsedirektoratet. Telefonnummeret er 23 12 00 80. Linjen er åpen alle dager mellom klokken 9 og 15. 


Risikoutsatte grupper 

Folkehelseinstituttet har en egen side med råd og informasjon til risikoutsatte grupper, som oppdateres jevnlig.

 

Om BPA

Mange med BPA står i en utfordrende situasjon nå. På Ulobas hjemmesider finner du tips om hvordan du kan gå frem hvis du er i en slik situasjon.  

 
Elever med særskilte behov

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov. Disse skal få et tilbud. Vi får tilbakemeldinger om at dette varierer mellom skoler og kommuner. Retningslinjene omkring dette finner du her.  

Handikappede barns foreldreforening har denne saken om utfordringer rundt dette, og hvordan man kan gå frem.