Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

FFO internasjonalt / Aktuelt

Global Dissability Summit

Illustrasjonen viser verdenskart og teksten "Global Disability Summit"

Hvordan få til bedre inkludering av personer med funksjonsnedsettelser i utviklings- og bistandsarbeid? Det er spørsmålet på verdens andre toppmøte for mennesker med funksjonsnedsettelser 16. og 17. februar 2022.

-Den globale COVID-19-pandemien har vist mer enn noen gang at vi alle er koblet sammen. Pandemien har også gjort forskjellene mellom oss større, og mennesker med funksjonsnedsettelser er ekstra utsatt – også her i Norge. Global Disability Summit er et viktig fora for å stake ut en felles retning i det internasjonale utviklings- og bistandsarbeidet. Vi må gjøre mer for å inkludere verdens 1,2 milliarder mennesker med nedsatt funksjonsevne, sier Lilly Ann Elvestad, styreleder i Atlasalliansen og generalsekretær i FFO.

"Pandemien har også gjort forskjellene mellom oss større, og mennesker med funksjonsnedsettelser ekstra utsatt"


GDS ble første gang arrangert i London i 2018. Denne gangen vil hovedarrangementet være digitalt og sendes fra  Oslo 16. og 17. februar. Atlasalliansen, og dermed FFO, er medarrangør, sammen med norsk UD, Ghana og International Disability Alliance (IDA). Konferansen er for styresmakter, beslutningsmyndigheter og organisasjoner som jobber med funksjonshemmede. Lenke kommer i arrangementet på FFOs Facebookside.

Vil fremme likestilling

Den overordnede visjonen til GDS 2022 er "Fremme likestilling". 14. februar arrrangeres et eget arrangement for unge med funksjonsnedsettelser og deres organisasjoner. 15. februar er programmet rettet mot internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner - GDS Civil Society Forum. Hovedmøtet på GDS-toppnivå er 16-17 februar 2022 (les mer om dette her).


Hvordan jobbe sammen mot felles mål

De fire dagene med GDS i februar 2022 avsluttes med en erklæring om hvordan vi skal jobbe sammen herfra for å nå felles mål. Et hovedutfall av GDS er også å la myndigheter og interessenter forplikte seg til å endre sin politikk på utvalgte områder som helse, utdanning, sysselsetting, organisasjoner for funksjonshemmede og inkludering i krise og konflikt.


Funksjonshemmede skal bestemme prioriteringene

Global Disability Summit (GDS) 2022 arrangeres av regjeringen i Norge, Regjeringen i Ghana og International Disability Alliance (IDA). Atlasalliansen og norske- og internasjonale organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelser deltar i forberedelsene og mobiliseringen til arrangementet. Flere organisasjoner allerede gitt innspil, og flere konsultasjoner vil foregå frem til GDS i februar for å sikre at prioriteringene settes av personer som selv har funksjonsnedsettelser.

 

Les mer om Global Disability Summit og finn lenke til arrangementet her.