Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Gi meg fem! Kampanje før kommune og fylkestingsvalget 2019

Gi meg fem! Kampanje før kommune og fylkestingsvalget 2019

Kampanjeforside: Gi meg fem!

Fem krav til kommunen

Gi meg fem for frihet og likestilling! FFO inviterer til valgkampanje i anledning høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Lokalvalg er en gyllen anledning til å sette likestilling for funksjonshemmede og kronisk syke på dagsordenen. Det er i kommunen folk bor, jobber og lever sine liv. Derfor er kommunenes og fylkenes politikk hva angår funksjonshemmede så viktig!

Våre frem krav er:

1. et inkluderende arbeidsliv
2. en tilgjengelig skole der alle kan delta
3. en bolig som gir alle mulighet til å leve likestilt og selvstendig
4. fritidstilbud tilgjengelig for alle
5. habilitering og rehabilitering til de som trenger det når de trenger det

 

Rettighetene til funksjonshemmede og kronisk syke er slått fast i flere lovverk - blant annet i Likestillings- og diskrimineringsloven. Men om man har rettigheter betyr det dessverre ikke at man får det man har rett på. FN har nylig kritisert norske myndigheter for at rettighetene til funksjonshemmede brytes, og trekker særlig frem geografiske forskjeller i tjenestetilbudet som et kritisk punkt. 

Hva må til for at mennesker med funksjonsnedsettelser skal
være likestilt med andre? Vi utfordrer kommune- og fylkestingspolitikere til å "Gi oss fem" for likestilling når det gjelder jobb, skole, bolig, fritid og helse.

KAMPANJEPERIODE: 01.06 - 09.09.2019