Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

FFO har en strategisk plan for perioden 2018 - 2023, som skal gjøre FFO mer slagkraftig, involverende og effektiv. I november 2021 vedtok også kongressen en egen strategi for FFOs arbeid i kommunene. 

 

Strategisk plan omtaler seks områder FFO skal jobbe spesielt med de kommende fem årene. 

Disse er:

 • Politikkutforming og politisk påvirkning
 • Brukermedvirkning
 • Møteplasser – arenaer for samhandling
 • Organisasjon, styring og ledelse
 • Kommunikasjon og medier
 • Kunnskap og service 

Politisk påvirkning er noe av det absolutt viktigste vi driver med, og må derfor helt klart satses enda mer på i fremtiden.

Brukermedvirkning er også et viktig felt der etterspørselen øker, og vi må finne en ny måte å jobbe på. 

Også kommunikasjon og medier får betydning som satsningsområde, blant annet fordi deler av kommunikasjonsarbeidet går hånd i hånd med politisk påvirkning.

Det er vedtatt en ambisiøs målsetning om at FFO skal være den foretrukne organisasjonene som mediene kontakter når de ønsker uttalelser knyttet til politiske saker om personer med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. 

Les den vedtatte strategien her

 

Strategi for kommunesatsing i FFO 2022- 2027

Målet med strategien er å fremme FFOs overordnede mål som er «samfunnsmessig likestilling og deltakelse for mennesker med funksjonshemming og kronisk sykdom, og deres pårørende». Det overordnede målet for satsingen er mer likestilling og samfunnsdeltakelse. For å oppnå dette er målet å styrke FFO-arbeidet i kommunene. 

For å oppnå dette, har vi fem delmål:

 • Gode kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Et synlig og tydelig FFO – for medlemsorganisasjonene lokalt og for kommunenivået
 • Sterke kommune-FFOer der det er organisasjonsmessig grunnlag  
 • Godt FFO-samarbeid der det ikke er grunnlag for kommune-FFO
 • Arbeid for å skaffe ressurser til godt FFO-arbeid inn mot kommunene