Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Om FFO / Rutine for varsling om seksuell trakassering

Rutine for varsling om seksuell trakassering

FFO er en organisasjon med nulltoleranse overfor seksuell trakassering og overgrep. Vi arbeider kontinuerlig med å bygge kultur der trakassering ikke forekommer. 

Vi har etablert en varslingsrutine. Den kan du lese her: FFOs rutine for varsling om seksuell trakassering og overgrep

Du kan varsle til FFOs varslingsutvalg, ved Hanne Witsø, (hanne.witso@ffo.no), telefon 900 94 436.

Du som varsler skal være trygg på at varselet blir tatt på alvor og at det blir behandlet konfidensielt. Du kan varsle på telefon eller e-post.