Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Nettverk i FFO / Psykisk helse og somatisk sykdom

Psykisk helse og somatisk sykdom

Nettverket skal gi mulighet for å utveksle erfaring og kunnskap, slik at vi kan jobbe felles i politiske saker om sammenhengene mellom psykisk helse og somatisk sykdom.

Det er fremmet et sterkt ønske fra mange av FFOs medlemsorganisasjoner om at FFO skal

se på sammenhengen mellom psykisk helse og somatisk sykdom. Derfor vil nettverket legge til rette for at organisasjonene i fellesskap kan identifisere felles utfordringer og målsettinger på dette nye fagområdet i FFO.

Vi ønsker for eksempel flere og bedre lærings- og mestringstilbud for å forebygge psykiske plager. I tillegg vet vi at kronisk syke og funksjonshemmede er ekstra utsatt for isolasjon, vold, overgrep, traumatiske opplevelser og økt risiko for psykiske helseplager som angst og depresjon. Derfor er det viktig at behandlingstilbud innen både psykisk og somatisk helse har kunnskap om sammenhengene, jobber tverrfaglig og ser hele mennesket.

Organisasjoner i FFO er invitert til å delta med en representant hver. Det vil være åpent for flere deltakere på enkelte møter, men vi ønsker en kontaktperson fra nasjonalleddet i hver organisasjon som kan bidra til å bygge opp dette nye interessepolitisk fagfeltet i FFO. 

Har du spørsmål eller ønsker å være med i nettverket, ta kontakt med Anette Remme.