Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Arbeid

Arbeid

Illustrasjon som viser rullestolbruker ved et skrivebord

FFO vil arbeide for at mennesker som lever med funksjonshemning og kronisk sykdom sikres mulighet til å bruke sine evner og kapasitet i aktiv deltakelse i arbeidslivet.

Vi vil arbeide for:

Deltakelse på like vilkår som alle andre.
Synliggjøring av ubrukte ressurser.
Videreutvikling av Jobbstrategien.
Arbeid for økt livskvalitet.
 

Her finner du FFOs mål på arbeidsområdet.

 

Grete Crowo
Gretet Crowo er kontakperson på området i FFO.