Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Som sagt så gjort - eller? / Ønsker et styrket Nav og bedre oppfølging til arbeid

Ønsker et styrket Nav og bedre oppfølging til arbeid

Arbeiderparti-logo

Arbeiderpartiet (AP) har lagt fram flere representantforslag som er relatert til arbeidslivet, og hvor noen helt direkte har relevans for FFOs grupper. Spesielt bra er deres tydelige politikk på at personer som mottar AAP ikke må miste ytelsen før de ferdig avklart for arbeid eller uførhet, og at de vil reversere endringene regjeringen har gjort i ordningen.

De er også blant annet opptatt av flere VTA-plasser og aktivitetsreform med jobbgaranti for unge på gradert uføretrygd. Partiet vil også ha en bred kompetansereform for arbeidslivet, men forslaget inneholder ikke tiltak som er direkte målrettet funksjonshemmede og kronisk syke arbeidstakere. Arbeiderpartiet legger til grunn en sosial profil og oppfølging i forslag om aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, som vil ha positiv betydning for de av FFOs grupper som er NAV-brukere.  

 

Motstand mot kutt i AAP

I tillegg til å levere egne forslag knyttet til endringer i AAP-ordningen, har partiet tydelig markert sin motstand til regjeringens forlag når det gjelder innstramningene og kuttene i AAP.  

I behandlingen av enkelte Stortingsmeldinger og proposisjoner har partiet lagt inn forslag som ville styrket politikken og tiltak knyttet til FFOs grupper. Blant annet vil de innrette kvalifiseringsordningen for deltakelse på deltid og å utvide varigheten i ordningen, samt forslag om positive forsterkninger i regler for å kombinere dagpenger og utdanning.
 
 

Foreslår påplussninger

Partiet foreslår i sine alternative budsjettet noen relevante påplussinger hvert år, og som ville gitt noe bedre statsbudsjett for FFOs grupper. Deres merknader, forslag og votering i Stortinget er tettere på vår interessepolitikk når de blant annet i budsjettfremlegget beskriver arbeidsoppfølging, ytelser og inkludering i en helhetlig sammenheng. De er opptatt av at innsatsen for å få flere i arbeid ikke må kombineres med en usosial politikk som rammer særlig unge på arbeidsavklaringspenger.  
 

Konklusjon

Vår gjennomgang av Arbeiderpartiet i denne perioden viser tydelig at de ønsker et mer styrket NAV med økt kapasitet til oppfølging til arbeid, og til ytelser som legger til rette for de som trenger oppfølging til arbeid. Partiet har også stemt for å inkorporere CRPD i norsk lov. Arbeiderpartiet har markert en opposisjonspolitikk som etter vårt skjønn hadde løftet arbeidslivspolitikken for våre grupper ett steg opp, og vi vil derfor gi dem terningkast 5.

Terningkast 5.jpg

 

Tilbake til kampanjeforsiden