Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Som sagt så gjort - eller? / Ikke bedre enn regjeringen

Ikke bedre enn regjeringen

FrPs logoFremskrittspartiet (FrP) har fremmet et par representantforslag med direkte relevans for FFOs grupper, etter at de gikk ut av regjeringen - blant annet hvordan personer med nedsatt arbeidsevne og tilretteleggingsbehov kan være i arbeid, fremfor trygd og passivitet. Vi gir honnør for at FrP har fremmet disse forslagene, samtidig som vi ikke vurderer at dette løfter partiet over vår samlede vurdering av regjeringsprosjektet.  

FrP har gitt oss sin egenvurdering, og vi har tatt ut her det som var relevant for arbeidsområdet:  

"Fremskrittspartiet har i flere år jobbet for at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad skal få like muligheter til å fungere i samfunnet som alle andre. Det må legges til rette for at personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad skal kunne ta utdanning og arbeide slik at den enkelte får realisert sine evner. Samfunnet må legge til rette ved at offentlige bygg og det offentlige rom følger prinsippene for universell utforming. 
 
Transport er viktig for å kunne delta på lik linje i samfunnet. TT-ordningen er svært ulik fra fylke til fylke. Det bør etableres en Nasjonal transportordning (TT) for personer med nedsatt funksjonsevne og spesielt transportbehov. Målsettingen er at personer med nedsatt funksjonsevne ikke skal hindres i å ha et aktivt og selvstendig liv. 
 
Frp har gjennom mange år jobbet for en skole der alle får mest mulig tilpasset undervisning, og der alle har tilgang til tilpassede læremidler og et inkluderende læringsmiljø. Siden valget i 2017 har Frp fått til flere gode tiltak på området. (Mer av det de gir tilbakemelding på om knyttet til skole tas i vår vurdering av inkluderende skole). 
 
Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et likestillingsverktøy for å gi mennesker med funksjonsnedsettelser muligheten til et mest mulig normalt og verdig liv. Partiet vil forskriftsfeste dagens retningslinjer for BPA for å sikre at lovens intensjon blir oppfylt. De vil også at BPA skal rettighetsfestes som et likestillingsverktøy, ikke som en del av helselovgivningen. 
 
Partiet har i programmet at personer som på grunn av sykdom eller skade får nedsatt arbeidsevne, skal sikres rask rehabilitering, og nødvendige hjelpetiltak slik at de fortsatt kan delta i arbeidslivet. Rehabilitering og habilitering skal være rettighetsfestet."


Politikk for et mer inkluderende arbeidsliv men mot CRPD 

FrP kan vise til politikk som vil bedre mulighetene for å få til et mer inkluderende arbeidsliv. Samtidig er vår vurdering at det partiet at gjort på arbeidslivsområdet disse 4 årene ikke løfter dem til høyere skår enn det vi gir regjeringen. Det trekker blant annet ned at partiet valgte også nylig å stemme imot forslag i Stortinget om å inkorporere FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i menneskerettsloven. 

 

Konklusjon:

Totalt mener vi FrPs innsats knyttet til arbeidslivspolitikken for funksjonshemmede kvalifiserer til terningkast 3.


Terningkast 3.jpg

FrP er vurdert som en del av Regjeringen Solberg den tiden partiet var en del av regjeringen. Denne spesifikke vurderingen gjelder for tiden etter at de gikk ut av regjering, 2020 - 2022.

 

 

Tilbake til kampanjeforsiden