Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Psykisk helse

Psykisk helse

 

Egenomsorg].png

Mange funksjonshemmede og kronisk syke opplever at arenaer som gir livskvalitet for andre er stengt, eller vanskelig tilgjengelig, for dem. En undersøkelse fra SSB viste nylig at funksjonshemmede er blant de som er minst tilfreds med tilværelsen. 

Funksjonshemmede og kronisk syke er i en situasjon som gjør at de må leve med de begrensninger, og i noen tilfeller smerter, som følger med tilstanden livet ut. FFO jobber for å få frem hvilke konsekvenser det å leve med funksjonshemminger eller kronisk sykdom kan ha, og et helhetlig tilbud som reduserer og gjør det lettere å leve med disse.

 

Anette Remme er ansvarlig for området i FFO.