Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Psykisk helse rapport: Koble kropp og sinn

Psykisk helse rapport: Koble kropp og sinn

imagezbkuv.png

Illustrasjon: Therese Kristiansen

FFO har skrevet rapporten «Koble kropp og sinn» basert på en kvalitativ og en kvantitativ undersøkelse blant våre medlemsorganisasjoner og deres medlemmer.

 

Les rapporten Koble kropp og sinn (PDF)

Les rapporten Koble kropp og sinn (Word fil)

 

Det er gjennomført dybdeintervjuer med 13 informanter, deriblant seks kvinner og seks menn i alderen 22–67 år, samt mor til en gutt på 12 år. Alle informantene har minst en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse, og noen har flere somatiske og psykiske diagnoser. Det har blitt gjort en spørreundersøkelse som ble besvart av 31 av 84 medlemsorganisasjoner. Disse representer til sammen 173 853 personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. Til sammen representerer organisasjonene pasienter og pårørende i alle aldre fra barn til eldre.

 

Hovedfunn fra rapporten

  1. Det er behov for mer kunnskap om hvordan somatisk sykdom og påvirker psykisk helse, og motsatt.

  2. Helsevesenet må se hele mennesket og jobbe mer tverrfaglig og tverrsektorielt.

  3. Flere funksjonshemmede må få tilgang på tjenester for psykisk helse.

  4. Psykiske reaksjoner på somatiske plager og livskriser må bli sett, hørt og forstått.

  5. Funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende trenger flere mestringstilbud og lavterskeltilbud.

 

Anette Remme er ansvarlig for psykisk helse området i FFO. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. Remme kan kontaktes via mail: anette.remme@ffo.no eller på tlf: 481 77 252.

FFO har også et eget nettverk for psykisk helse og somatisk sykdom. Her finner du mer informasjon om nettverket.