Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Hvordan ivareta reisende med assistansebehov?

Blind mann på togperrong

Dersom buss og tog, holdeplasser, togstasjoner og flyplasser var universelt utformet, kunne de fleste funksjonshemmede klart å reise på egen hånd. Vi er på vei, men vi er ikke i mål. Derfor er muligheten for assistanse så viktig!

Funksjonshemmede har krav på den samme tilgangen til kollektiv- og flytransport som andre, og kollektiv- og flyselskapene har plikt til å tilby assistanse. Likevel mangler mange stasjoner og holdeplasser en assistanseordning, og da må andre ansatte bistå. Medreisende kan også være til stor hjelp. 


Mange føler seg usikre

Mange ansatte og medpassasjerer føler seg usikre i møte med reisende med assistansebehov. Husk at det alltid er bedre å tilby hjelp og få et "nei takk", enn ikke å spørre! Det er viktig for alle å bli møtt med velvilje.  

FFO har laget en film og en veileder som er ment til bruk i opplæring av folk som jobber i kollektiv- og flytransporten. Vi har også laget en kortere film beregnet på medpassasjerer. Du finner filmer og veileder i menyen til venstre. Begge filmene er synstolket. Lenke til synstolket versjon finner du under filmene. 


Prosjektet, som er finansiert av Bufdir, og vil utvides i 2022 blant annet med flere filmer.

Cato Lie er kontaktperson og prosjektleder for prosjektet.