Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Forside / Pressemelding

Pressemelding

«Vi ser igjen at funksjonshemmede kommer bakerst i køen når arbeidsløsheten vokser», sier Knut Magne Ellingsen styreleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

 «Dette kan ikke Norge være bekjent av lenger, og vi forventer at KrF og Venstre blant annet får på plass flere tiltaksplasser i budsjettforhandlingene». Det er 87 000 funksjonshemmede som står uten arbeid og ønsker seg inn i arbeidslivet.

«Dette tallet har stått på stedet hvil lenge, og skiftende regjeringer har ikke klart å knekke denne koden til tross for økonomiske oppgangstider. Statsbudsjettet for 2016, som tar flere store grep for å møte arbeidsløsheten, vil dessverre heller ikke bringe oss nærmere målet om å få flere funksjonshemmede i arbeid», sier Ellingsen.

NAVs oppfølging
«NAV må styrke bistanden til gruppen som trenger mest oppfølging. Vi har en klar forventning om at den nye NAV-direktøren Sigrun Vågeng følger opp konklusjonen i ekspertutvalget hun ledet om NAV, og at regjeringen følger opp med tilpassede bevilgninger. Vi er usikker på om dette budsjettet ivaretar det, sier Ellingsen i FFO.

Vågeng-utvalget konkluderte blant annet med at NAV må rustes opp til å jobbe mer arbeidsrettet, og NAV-kontorets markedsarbeid ut mot arbeidsgivere må styrkes. Utvalget fant også ut at grupper med stort bistandsbehov kun i gjennomsnitt mottok 7,5 timer oppfølging i året.

FFO mener at mangel på brukernær oppfølging fra NAV-ansatte, som må ha nok tid og ressurser til å gjøre en god jobb, har medført at det ikke er flere funksjonshemmede i arbeid nå enn før NAV-reformen.

Mer utdanning
Å satse mer midler på utdanning vil hindre utenforskap blant funksjonshemmede, viser forskning. «Flere funksjonshemmede må også få mulighet til å ta lengre utdanning som arbeidsrettet tiltak. Spesielt høyere utdanning er en suksessfaktor for at funksjonshemmede skal komme i jobb», sier Ellingsen.
Til tross for denne kunnskapen er funksjonshemmedes mulighet til å få støtte til utdanning gjennom NAV blitt innskrenket etter en regelendring i 2004, da det ble innført en aldersgrense på 26 år og en 3-årsgrense for varighet av utdanning. Dette er dessverre ikke endret i dette budsjettet.

For ytterligere kommentarer, kontakt styreleder i FFO, Knut Magne Ellingsen, tlf.: 46863109