Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny

Kampanjer / Utfordringer på repeat - Vil vi noen gang få en skole for alle elever?

Læremidler som er umulig å bruke. Skolegårder som hindrer alle å være med i leken. Lærere med fordommer og lave forventninger. Til tross for ambisjoner om en skole for alle, har lite endret seg i løpet av de siste 10-20 årene. Din stemme i lokal- og fylkestingsvalget kan avgjøre om også barn og unge med funksjonsnedsettelser kan glede seg til skolestart. 

Vi har fått Kantar til å gjennomføre tre undersøkelser for å finne ut mer om hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelser opplever skolehverdagen. 

Det ble spurt om
• det fysiske skolemiljøet
• det sosiale skolemiljøet
• undervisning
• ressurser

Svarene vi fikk viser hvor viktig årets valg er:

Holdes utenfor

Mange barn med funksjonsnedsettelser opplever seg ikke som en del av det sosiale miljøet på skolen – til tross for hva skoleledere tror.

 • Flere enn 1 av 3 barn og foresatte er uenig i at barnet trives og blir godt inkludert i det sosiale miljøet på skolen
 • Mer enn hvert tredje barn opplever å bli møtt med fordommer av lærerne
 • Kun 8 % av skoleledere sier seg uenig i at flertallet av elever med funksjonsnedsettelser trives og blir godt inkludert i det sosiale miljøet på skolen

Elever og foresatte forteller om en hverdag hvor skolen ikke møter dem med forståelse for funksjonsnedsettelser. Til tross for at så godt som alle skoleledere er fornøyde med situasjonen. 

Manglende kunnskap

Det er en urovekkende stor forskjell i hvordan foresatte og skoleledere opplever undervisningen barn med funksjonsnedsettelser får. 

Nærmere halvparten av barn og foresatte forteller om en skole hvor

 • undervisningen ikke er tilpasset barnets behov
 • lærere mangler kunnskap om inkluderingog hvordan stille forventninger til barnet på barnets læringsnivå
 • spesialpedagoger og assistenter mangler riktig kompetanse

Kun 1-2 % av skolelederne rapporterer om det samme. 

Mangler i det fysiske skolemiljøet

Både elever, foresatte og skoleledere forteller om en skole som ikke er fysisk tilpasset alle elevene

 • 4 av 10 barn og foresatte er uenig i at det fysiske innemiljøet på skolen er godt nok tilrettelagt for barnet
 • Ca. 1 av 3 er uenig i at det fysiske utemiljøet i skolegården er godt nok tilrettelagt for barnet
 • 1 av 4 skoleledere krysser ikke av for at skolen har
  • Tilgjengelige uteområder og lekestativer

  • Et godt inneklima

  • Tilgjengelige fellesrom

Det trengs ressurser

Hovedutfordringen er mangel på ressurser, mangel på kunnskap og en god del fordommer.

 • 2 av 5 skolelederne sier at skolen ikke har nok ressurser og rutiner til å sikre et godt tilbud til elever med behov for spesialundervisning
 • 8 av 10 skolelederne sier seg enig i at skolens ledelse og lærere har behov for mer kompetanse om elever med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom. 

Din stemme avgjør

En god skole er avgjørende for både barns hverdag og hvilken fremtid de kan se for seg. Det er årets valg som avgjør om også barn med funksjonsnedsettelser kan begynne å glede seg til skolestart. Ikke la dine lokalpolitikere slippe unna med fagre ord og lite handling.